• Κέντρα Περίθαλψης στην Ελλάδα

Περίθαλψη

Το ορφανό, άρρωστο ή τραυματισμένο άγριο ζώο φτάνει στο σταθμό πρώτων βοηθειών για τη φροντίδα που χρειάζεται.

Επανένταξη

Μετά την ολοκλήρωση της περίθαλψης το άγριο ζώο μεταφέρεται σε ειδικούς χώρους που προσεγγίζουν το φυσικό του περιβάλλον.

Απελευθέρωση

Όταν το άγριο ζώο είναι έτοιμο, επιστρέφει πίσω στη φύση σε ασφαλείς τοποθεσίες και κατάλληλες εποχές του χρόνου.

Τα Κέντρα Περίθαλψης

Η λειτουργία Κέντρων Περίθαλψης Άγριας Ζωής είναι πολύ σημαντική για την προστασία της άγριας πανίδας

H λειτουργία Κέντρων Περίθαλψης Αγριας ζωής έχει πολλαπλά οφέλη

  • Η διάσωση και η επιτυχής επανένταξη των υπό περίθαλψη ζώων, ιδίως στην περίπτωση που πρόκειται για άτομα σπάνιων ειδών ή ειδών σε κίνδυνο, αποτελεί μια άμεση συμβολή στη διατήρηση της πανίδας.
  • Από τη διαδικασία περισυλλογής του άγριου ζώου, τον προσδιορισμό των αιτιών που ευθύνονται για το πρόβλημα που παρουσιάζει, τις διαγνωστικές εξετάσεις κ.λπ. συγκεντρώνονται πολύτιμα επιστημονικά στοιχεία και συμπεράσματα που είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική προστασία της άγριας ζωής.
  • Η δημιουργία δικτύων εθελοντών και συνεργατών σε όλη την επικράτεια συμβάλλει ακόμη περισσότερο στη συγκέντρωση σημαντικών πληροφοριών που αποτελούν εργαλεία για τους επιστήμονες και τις οργανώσεις προστασίας.
  • Πολύ σημαντική είναι η ευαισθητοποίηση που επιτυγχάνεται μέσα από τις δράσεις περίθαλψης. Οι άνθρωποι συγκινούνται και κινητοποιούνται όταν η φύση προσωποποιείται σε ένα τραυματισμένο ζώο.