• Υποχρεώσεις και αρμοδιότητες των δημόσιων αρχών

Δασικοί υπάλληλοι, θηροφύλακες, λιμενικοί και αστυνομικοί


Oι δασικοί υπάλληλοι

είναι ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι (μπορούν να προβαίνουν σε στάση, κατάσχεση, μήνυση), για όλα τα ζητήματα που αφορούν σε παραβάσεις στα δάση, δασικές εκτάσεις, χορτολιβαδικές εκτάσεις, λίμνες και ποτάμια (παραβίαση θηραματικής νομοθεσίας, παράνομη υλοτομία, ρίψη απορριμμάτων, πρόκληση κινδύνου πυρκαγιάς, αμμοληψία από ποτάμια και λίμνες, παράνομη αλιεία σε γλυκά νερά κ.α.).


Oι θηροφύλακες
είναι ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι σε ό τι αφορά σε παράβαση της θηραματικής νομοθεσίας (κυνήγι σε απαγορευμένη περίοδο, σε απαγορευμένη περιοχή, κυνήγι απαγορευμένων ειδών, με παράνομα μέσα, σύλληψη άγριων ζώων συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων ωδικών πουλιών, εμπορία και κατοχή των παραπάνω).


Οι λιμενικοί

είναι γενικοί ανακριτικοί υπάλληλοι και έχουν δικαιοδοσία σε ό τι συμβαίνει στον αιγιαλό και στη θάλασσα.

 


Οι αστυνομικοί
υπάλληλοι
είναι γενικοί ανακριτικοί υπάλληλοι και μπορούν να παρεμβαίνουν σε κάθε παράνομη πράξη και παραβίαση της νομοθεσίας (εκτός των περιπτώσεων που υπάγονται στη δικαιοδοσία των λιμεναρχείων), συμπεριλαμβανομένης και της δασικής. Ανακριτική ιδιότητα έχουν και οι υπάλληλοι της πυροσβεστικής, σε περιπτώσεις παραβίασης της σχετικής νομοθεσίας (πχ κάψιμο κλαριών σε απαγορευμένη περίοδο, άναμμα φωτιάς στο δάσος κ.λπ.).

 


Οι υπάλληλοι της πυροσβεστικής
Έχουν ανακριτική ιδιότητα σε περιπτώσεις παραβίασης της σχετικής νομοθεσίας (πχ κάψιμο κλαριών σε απαγορευμένη περίοδο, άναμμα φωτιάς στο δάσος κ.λπ.).