• Σχετικά με εμάς

Το ΠΑΡΑΤΗΡΩ είναι μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής - ANIMA που υλοποιείται σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό «SciCo - Επιστήμη Επικοινωνία

Η ιστορία μας

Η δημιουργία του ΠΑΡΑΤΗΡΩ είναι μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής - ANIMA που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2014 με την οικονομική στήριξη του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, μέσα από το Πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο  διαχειρίστηκε το ίδρυμα Μποδοσάκη.

Αρχικά η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΠΑΡΑΤΗΡΩ είχε πιλοτικό χαρακτήρα. Η υποδοχή του από το προσωπικό φορέων διαχείρισης και δασαρχείων, τους παρατηρητές της φύσης, τους εργαζόμενους πεδίου και τους απλούς πολίτες ήταν ένθερμη. Το θεώρησαν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, τόσο για την επιστήμη όσο και για τη χάραξη πολιτικής και οι υποδείξεις τους για τη βελτίωση της λειτουργίας του ήταν πολύτιμες. Συγκεκριμένα κατέδειξαν μια σειρά από αναγκαίες τροποποιήσεις και περαιτέρω δράσεις, ώστε να αναβαθμιστεί η ιστοσελίδα, να δημιουργηθεί εφαρμογή για το κινητό και να δημοσιοποιηθεί περαιτέρω το έργο στους πολίτες.

Την αναβάθμιση και επικοινωνία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΠΑΡΑΤΗΡΩ ανέλαβε η SciCo τον Νοέμβριο του 2017 και υλοποιείται  σε συνεργασία με την ΑΝΙΜΑ με την οικονομική υποστήριξη του Πράσινου Ταμείου, στο πλαίσιο του Προγράμματος “Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις”.

Η ΑΝΙΜΑ, ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο με κύριο έργο την περίθαλψη και επανένταξη τραυματισμένων και ανήμπορων άγριων ζώων στη φύση μετά από τη λήψη κάθε αναγκαίας φροντίδας και νοσηλείας.

Ιδρύθηκε το 2005 και η κεντρική της ομάδα πλαισιώνεται από κτηνιάτρους, περιβαλλοντολόγους, δασολόγους, νομικούς, τεχνικούς διαφόρων αντικειμένων, ειδικευμένα στελέχη σε διαχείριση ΜΚΟ καθώς και δεκάδες εθελοντές. Η ΑΝΙΜΑ ασχολείται με την υλοποίηση δράσεων έρευνας και διαχείρισης οικοσυστημάτων, περίθαλψης άγριων ζώων και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Σήμερα έχει τη δυνατότητα να περιθάλπει περισσότερα από 2.000 άγρια ζώα το χρόνο. Συνεργάζεται με περιβαλλοντικές ΜΚΟ, Δασαρχεία, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και Θηροφυλακή, καθώς και με κάθε εμπλεκόμενο στην διατήρηση και προστασία της φύσης φορέα.

Ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός «SciCo» (από το Science Communication) έχει στόχο την επικοινωνία επιστημονικών θεμάτων στο ευρύ κοινό μέσω καινοτόμων, διαδραστικών και ψυχαγωγικών μεθόδων. Η SciCo ιδρύθηκε  2008 και στελεχώνεται από επιστήμονες, ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτικούς, καλλιτέχνες και ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την επιστήμη πίσω από την καθημερινότητά μας.

Η SciCo λειτουργεί ως κοινωνική επιχείρηση. Οι στόχοι του οργανισμού είναι η προώθηση της κατανόησης της επιστήμης και της τεχνολογίας, η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η ενημέρωση και επικοινωνία για τη διαχείριση της βιοποικιλότητας. Βασικός στόχος του οργανισμού είναι επίσης η πρόκληση του ενδιαφέροντος των νέων για την επιστήμη και η ευαισθητοποίηση του κοινού για ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα, όπως η προστασία του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος και η αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων.

Οι δράσεις της SciCo έχουν φτάσει μέχρι στιγμής σε κοινό μεγαλύτερο των 150.000 ανθρώπων, το οποίο συμπεριλαμβάνει σχολεία, μαθητές, νέους επιστήμονες και ευρύ κοινό.

Το έργο "ΠΑΡΑΤΗΡΩ" χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο του προγράμματος "Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις", στον Άξονα "Δράσεις Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος" / Μέτρο "Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες" / Υπο-μέτρο "Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης του ευρύτερου κοινού ή / και ειδικών ομάδων πληθυσμού". Ο δικαιούχος του έργου είναι η SciCo - ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στις 50.000 ευρώ.