Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Τροχαίο

 • Ομάδα ζώου

  Ερπετό

 • Περιγραφή ζώου

  Κρασπεδοχελώνα (Testudo marginata)

 • Σχόλια - Άλλες πληροφορίες

  Δύο άτομα

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2015-05-22

 • Τοποθεσία

  Εθνική Οδός Καρδίτσας Βόλου, Βόλος 383 34, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας