Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Δηλητηρίαση από δόλωμα

 • Ομάδα ζώου

  Πτηνό

 • Περιγραφή ζώου

  Καρακάξα Κοινή (Pica pica)

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2015-05-31

 • Τοποθεσία

  Αρχαία Κόρινθος, Κορινθία, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας