Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Τροχαίο

 • Ομάδα ζώου

  Θηλαστικό

 • Περιγραφή ζώου

  Αγριόγατα (Felis silvestris)

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2021-03-30

 • Τοποθεσία

  Ενωτική Θήβας - Α/Δ ΠΑΘΕ, Θήβα 322 00, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας