Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Τροχαίο

 • Ομάδα ζώου

  Πτηνό

 • Περιγραφή ζώου

  Αγριοπερίστερο (Columba livia)

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2021-04-16

 • Τοποθεσία

  ΕΟ Σάμου Καρλοβασίου, 831 00

 • Χάρτης τοποθεσίας