Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Τροχαίο

 • Ομάδα ζώου

  Θηλαστικό

 • Περιγραφή ζώου

  Τσακάλι (Canis aureus)

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2021-04-25

 • Τοποθεσία

  Περιφερειακή Οδός Σάμου, Σάμος 831 00, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Κοινοποίηση περιστατικού