Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Τροχαίο

 • Ομάδα ζώου

  Ερπετό

 • Περιγραφή ζώου

  Φίδι

 • Σχόλια - Άλλες πληροφορίες

  Το φίδι ήταν αποκεφαλισμένο και είχαν περάσει πολλά αυτοκίνητα ήδη από επάνω του

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2021-05-02

 • Τοποθεσία

  Σάμος, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

ΕΙΡΗΝΗ ΣΚΟΥΤΑ

Κοινοποίηση περιστατικού