Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Ηλεκτροπληξία

 • Ομάδα ζώου

  Πτηνό

 • Περιγραφή ζώου

  Γεράκι

 • Σχόλια - Άλλες πληροφορίες

  Είναι το τέταρτο γεράκι που βρίσκω στο ίδιο σημείο μέσα σε διάστημα δυο ετών έχει φωτοβολταϊκά σε εκείνο το σημείο

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2021-04-30

 • Τοποθεσία

  Unnamed Road, Oropos 190 11, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας