Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Τροχαίο

 • Ομάδα ζώου

  Θηλαστικό

 • Περιγραφή ζώου

  Αλεπού (Vulpes vulpes)

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2021-10-26

 • Τοποθεσία

  PX2F+H3 Lagkadia, Greece

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Μαρία Κιντή

Κοινοποίηση περιστατικού