Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Τροχαίο

 • Ομάδα ζώου

  Θηλαστικό

 • Περιγραφή ζώου

  Κουνάβι

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2021-11-07

 • Τοποθεσία

  EO Tripolis Olimpias, Gortynia 220 03, Greece

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Μαρία Κιντή

Κοινοποίηση περιστατικού