Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Τροχαίο

 • Ομάδα ζώου

  Θηλαστικό

 • Περιγραφή ζώου

  Αλεπού (Vulpes vulpes)

 • Σχόλια - Άλλες πληροφορίες

  Οι οδηγοί υπερβαίνουν το όριο ταχύτητας που είναι τα 50χλμ. Σκοτώνουν ψυχές και αδιαφορούν.

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2021-11-20

 • Τοποθεσία

  31η ΦΥΛΗΣ, Άνω Λιόσια 133 45, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Αργυρώ Βερούτη

Κοινοποίηση περιστατικού