Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Τροχαίο

 • Ομάδα ζώου

  Θηλαστικό

 • Περιγραφή ζώου

  Ασβός (Meles meles)

 • Σχόλια - Άλλες πληροφορίες

  Ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Δημοτικές Αρχες και η Κτηνιατρική Υπηρεσία χωρις ανταποκριση

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2022-02-28

 • Τοποθεσία

  275H+HV Φίλιπποι, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας