Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Ομάδα ζώου

  Ερπετό

 • Περιγραφή ζώου

  Καρέτα (Caretta caretta)

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2015-08-24

 • Τοποθεσία

  Μονοπ. κορυφή του Ζά, Νάξος και Μικρές Κυκλάδες 843 02, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας