Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Τραυματισμένο

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Ορφανό

 • Ομάδα ζώου

  Πτηνό

 • Περιγραφή ζώου

  Βουνοσταχτάρα (Apus melba)

 • Καταγραφέας

  ANIMA

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2007-07-03

 • Τοποθεσία

  Βύρωνας

 • Χάρτης τοποθεσίας