Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Τραυματισμένο

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Αιχμαλωσία

 • Ομάδα ζώου

  Αρπακτικά

 • Περιγραφή ζώου

  Πετρίτης (Falco peregrinus)

 • Καταγραφέας

  ANIMA

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2007-07-16

 • Τοποθεσία

  Μέγαρα

 • Χάρτης τοποθεσίας