Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Τραυματισμένο

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Ορφανό

 • Ομάδα ζώου

  Παρυδάτια & Υδρόβια

 • Περιγραφή ζώου

  Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia)

 • Καταγραφέας

  ANIMA

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2007-07-22

 • Τοποθεσία

  Λαμία

 • Χάρτης τοποθεσίας