Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Τραυματισμένο

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Ορφανό

 • Ομάδα ζώου

  Ερπετό

 • Περιγραφή ζώου

  Σπιτόφιδο (Zamenis situla)

 • Καταγραφέας

  ANIMA

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2007-07-25

 • Τοποθεσία

  Φάληρο

 • Χάρτης τοποθεσίας