Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Ομάδα ζώου

  Πτηνό

 • Περιγραφή ζώου

  Μπούφος Κοινός (Bubo bubo)

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2016-01-27

 • Τοποθεσία

  Π.Ε.Ο. Βόλου Λαρίσης, Κιλελέρ 415 00, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Βλαχόπουλος Κων/νος

Κοινοποίηση περιστατικού