Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Ηλεκτροπληξία

 • Ομάδα ζώου

  Πτηνό

 • Περιγραφή ζώου

  Κορμοράνος Ευρωπαϊκός (Phalacrocorax carbo)

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2016-02-12

 • Τοποθεσία

  Επαρ.Οδ. Μεσολογγίου - Αλυκών Τουρλίδας, Τουρλίδα, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Νικόλαος Νούλας

Κοινοποίηση περιστατικού