Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Τροχαίο

 • Ομάδα ζώου

  Αμφίβιο

 • Περιγραφή ζώου

  Βάτραχος

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2016-02-19

 • Τοποθεσία

  Επαρ.Οδ. Ασφάκα - Βρυσοχωρίου, Κόνιτσα 440 19, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Στέλιος Ψαρράς

Κοινοποίηση περιστατικού