Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Ομάδα ζώου

  Πτηνό

 • Περιγραφή ζώου

  Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2016-03-27

 • Τοποθεσία

  Antheon, Porto Rafti 190 03, Greece

 • Χάρτης τοποθεσίας