Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Τραυματισμένο

 • Ομάδα ζώου

  Πτηνό

 • Περιγραφή ζώου

  Κότσυφας Κοινός (Turdus merula)

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2016-04-03

 • Τοποθεσία

  Ξενοφώντος 4, Βούλα, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Νικολάου Μαγδαληνή

Κοινοποίηση περιστατικού