Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Τροχαίο

 • Ομάδα ζώου

  Θηλαστικό

 • Περιγραφή ζώου

  Ασβός (Meles meles)

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2016-04-09

 • Τοποθεσία

  Τοξοτες

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Μαλιδερος Θεόδωρος

Κοινοποίηση περιστατικού