Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Ομάδα ζώου

  Θηλαστικό

 • Περιγραφή ζώου

  Βίδρα (Lutra lutra)

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2016-05-09

 • Τοποθεσία

  ΕΟ Τρικάλων Ιωαννίνων, Ιωάννινα 455 00, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας

Κοινοποίηση περιστατικού