Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Τροχαίο

 • Ομάδα ζώου

  Θηλαστικό

 • Περιγραφή ζώου

  Αλεπού (Vulpes vulpes)

 • Σχόλια - Άλλες πληροφορίες

  Το ζώο βρίσκεται επί της Λεωφόρου Λαυρίου, στην άνοδο προς το Λαύριο από Αθήνα, στο ύψος της πρώτης εισόδου στην Κερατέα (Πέτα). Στην συγκεκριμένη οδό εκατόμβες νεκρών ζώων βρίσκονται κάθε χρόνο λόγω έλλειψης περίφραξης εκατέρωθεν της οδού (ειδικά χελώνες και σκυλιά). Θα προσπαθήσω να αναφέρω όσα μπορώ.

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2015-06-23

 • Τοποθεσία

  Λεωφόρος Λαυρίου, Κερατέα, Ανατολική Αττική, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Ιωάννης Αγγελόπουλος

Κοινοποίηση περιστατικού