Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Τροχαίο

 • Ομάδα ζώου

  Ερπετό

 • Περιγραφή ζώου

  Φίδι

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2016-05-26

 • Τοποθεσία

  Μιχαλακοπούλου 91, Αθήνα 115 28, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας