Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Τροχαίο

 • Ομάδα ζώου

  Θηλαστικό

 • Περιγραφή ζώου

  Αλεπού (Vulpes vulpes)

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2016-07-23

 • Τοποθεσία

  Επαρ.Οδ. Τοξοτών-Σταυρούπολης 63, Σταθμός 671 00, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Μαλιδερος Θεόδωρος

Κοινοποίηση περιστατικού