Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Τροχαίο

 • Ομάδα ζώου

  Ερπετό

 • Περιγραφή ζώου

  Αστραπόφιδο (Dolichophis caspius)

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2015-06-23

 • Τοποθεσία

  Σαμοθράκη, Επαρχιακή Οδός Καμαριώτισσας - Χώρας, Καμαριώτισσα, 680 02, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας