Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Τραυματισμένο

 • Ομάδα ζώου

  Πτηνό

 • Περιγραφή ζώου

  Ψαρόνι Ευρωπαϊκό (Sturnus vulgaris)

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2016-12-15

 • Τοποθεσία

  Λεωφορος Ηρακλείου, Μεταμόρφωση, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Αννα Σαράβα

Κοινοποίηση περιστατικού