Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Τροχαίο

 • Ομάδα ζώου

  Ερπετό

 • Περιγραφή ζώου

  Αστραπόφιδο (Dolichophis caspius)

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2015-07-04

 • Τοποθεσία

  Επαρχιακή Οδός Πτελεού - Παραλίας, Αλμυρός 371 00, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας