Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Ομάδα ζώου

  Πτηνό

 • Περιγραφή ζώου

  Νανόμπουφος (Asio otus)

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2017-03-03

 • Τοποθεσία

  Εγνατία Οδός, Αλεξανδρούπολη 681 00, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Λευτέρης Σταύρακας

Κοινοποίηση περιστατικού