Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Ομάδα ζώου

  Ερπετό

 • Περιγραφή ζώου

  Καρέτα (Caretta caretta)

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2017-07-26

 • Τοποθεσία

  Πόρτο Λάγος, Ξάνθη

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Μαλιδερος Θεόδωρος

Κοινοποίηση περιστατικού