Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Δεν ξέρω

 • Ομάδα ζώου

  Θηλαστικό

 • Περιγραφή ζώου

  Αλεπού (Vulpes vulpes)

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2017-09-19

 • Τοποθεσία

  Περιφερειακός Μαρμαρίου_ Καρύστου

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Ιάκωβος Μόρδος

Κοινοποίηση περιστατικού