Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Τραυματισμένο

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Τροχαίο

 • Ομάδα ζώου

  Αμφίβιο

 • Περιγραφή ζώου

  Μπάκακας (Pelophylax ridibundus)

 • Σχόλια - Άλλες πληροφορίες

  Μέσα στην προστατευόμενη περιοχή της Στροφυλιάς

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2015-04-13

 • Τοποθεσία

  Επαρ.Οδ. Άραξος-Μανωλάδας, Δυτική Αχαΐα 270 52, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Αλέκα Μελιάδου

Κοινοποίηση περιστατικού