Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Ηλεκτροπληξία

 • Ομάδα ζώου

  Πτηνό

 • Περιγραφή ζώου

  Κουρούνα Σταχτιά (Corvus corone)

 • Σχόλια - Άλλες πληροφορίες

  Τρία ενήλικα πουλιά τα οποία χτυπήθηκαν διαδοχικά μέσα σε μερικά λεπτά της ώρας από το ρεύμα προκαλώντας αντίστοιχες πτώσεις τάσης και μικροδιακοπές στην περιοχή.

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2015-07-04

 • Τοποθεσία

  Παλαιά Εθνική Οδός Βόλου Λαρίσης, Στεφανοβίκειο 375 00, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας