Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Τραυματισμένο

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Πτώση από φωλιά

 • Ομάδα ζώου

  Πτηνό

 • Περιγραφή ζώου

  Κότσυφας Κοινός (Turdus merula)

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2018-05-07

 • Τοποθεσία

  Μοσχάτο, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Αλέκα Μελιάδου

Κοινοποίηση περιστατικού