Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Τροχαίο

 • Ομάδα ζώου

  Θηλαστικό

 • Περιγραφή ζώου

  Αλεπού (Vulpes vulpes)

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2018-06-25

 • Τοποθεσία

  Γεωρ. Μ. Γκίνη, Σαρωνικός 190 01, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας