Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Δεν ξέρω

 • Ομάδα ζώου

  Θηλαστικό

 • Περιγραφή ζώου

  Νυφίτσα (Mustela nivalis)

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2018-07-16

 • Τοποθεσία

  Χουδέτσι, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Ιωαννα

Κοινοποίηση περιστατικού