Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Δεν ξέρω

 • Ομάδα ζώου

  Πτηνό

 • Περιγραφή ζώου

  Γερακίνα Κοινή (Buteo buteo)

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2018-08-13

 • Τοποθεσία

  Επαρ.Οδ. Χανίων - Σούγιας, Αγιά 730 05, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας