Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Τροχαίο

 • Ομάδα ζώου

  Πτηνό

 • Περιγραφή ζώου

  Κορακοειδές

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2018-08-22

 • Τοποθεσία

  Epar.Od. Charaka - Marthas, Archanes Asterousia 700 10, Greece

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Δημητρης Λουκ.

Κοινοποίηση περιστατικού