Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Τροχαίο

 • Ομάδα ζώου

  Θηλαστικό

 • Περιγραφή ζώου

  Ρουμανικός σκαντζόχοιρος (Erinaceus roumanicus)

 • Σχόλια - Άλλες πληροφορίες

  Βρέθηκε στη διάρκεια γύρου της Λίμνης Παμβώτιδας για καταγραφή roadkills.

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2018-08-17

 • Τοποθεσία

  Unnamed Road, Ioannina 455 00, Greece

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

Νίκη

Κοινοποίηση περιστατικού