Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Τραυματισμένο

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Άλλο ατύχημα

 • Ομάδα ζώου

  Ξενικά είδη

 • Περιγραφή ζώου

  Μοσχόπαπια (Cairina moschata)

 • Καταγραφέας

  ANIMA

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2021-08-08

 • Τοποθεσία

  Αγ. Στέφανος

 • Χάρτης τοποθεσίας