Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Τραυματισμένο

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Αιχμαλωσία

 • Ομάδα ζώου

  Ξενικά είδη

 • Περιγραφή ζώου

  Κινέζικο Ορτύκι (Coturnix chinensis)

 • Καταγραφέας

  ANIMA

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2021-08-10

 • Τοποθεσία

  Πατήσια

 • Χάρτης τοποθεσίας