Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Τραυματισμένο

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Επίθεση από γάτα

 • Ομάδα ζώου

  Αρπακτικά

 • Περιγραφή ζώου

  Κουκουβάγια (Athene noctua)

 • Καταγραφέας

  ANIMA

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2021-08-10

 • Τοποθεσία

  Άρτα

 • Χάρτης τοποθεσίας