Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Τραυματισμένο

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Ορφανό

 • Ομάδα ζώου

  Πτηνό

 • Περιγραφή ζώου

  Σταχτάρα (Apus apus)

 • Καταγραφέας

  ANIMA

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2021-08-11

 • Τοποθεσία

  Γλυφάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας