Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Τραυματισμένο

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Αιχμαλωσία

 • Ομάδα ζώου

  Αρπακτικά

 • Περιγραφή ζώου

  Κιρκινέζι (Falco naumanni)

 • Καταγραφέας

  ANIMA

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2021-08-11

 • Τοποθεσία

  Περιστέρι

 • Χάρτης τοποθεσίας