Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Νεκρό

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Φόνος ή τραυματισμός από άνθρωπο εκ προθέσεως

 • Ομάδα ζώου

  Ερπετό

 • Περιγραφή ζώου

  Λαφιάτης (Elaphe quatuorlineata)

 • Σχόλια - Άλλες πληροφορίες

  Ανήλικο άτομο Λαφιατη . Κομμένη ουρά και τραυματισμός κάτω από το κεφάλι πιθανόν από ανθρώπινο εργαλειο.

 • Φωτογραφία ζώου

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2018-09-07

 • Τοποθεσία

  Πυλήνης 30, Αγρίνιο, Ελλάδα

 • Χάρτης τοποθεσίας

Το περιστατικό ανέφερε ο/η

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Κοινοποίηση περιστατικού