Πληροφορίες για το ζώο

 • Κατάσταση ζώου

  Τραυματισμένο

 • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

  Τροχαίο

 • Ομάδα ζώου

  Αρπακτικά

 • Περιγραφή ζώου

  Χουχουριστής (Strix aluco)

 • Καταγραφέας

  ANIMA

Πληροφορίες τοποθεσίας

 • Ημερομηνία περιστατικού

  2021-10-10

 • Τοποθεσία

  Σοφικό

 • Χάρτης τοποθεσίας